Login Inregistreaza-teSign Up Language
sst Gear up to perform

Cum funcţionează SIMULATORUL BrainZecutive:

Un manager de succes trebuie să ştie să aplice teoria, să acţioneze prompt în cazul unei situaţii limită şi să ia în calcul toate variabilele existente într-un proiect.

Simulatorul nostru este menit să transpună realitatea într-un exerciţiu dinamic. Aşadar, veţi coordona o echipă, veţi avea de-a face cu clienţi pretenţioşi, cu şefi insistenţi, cu telefoane, mailuri, asistenti...tot ceea ce regăsiţi la locul de muncă. Avantajul este că exersaţi, pierderile sunt fictive, dar câştigurile sunt reale: duceţi un proiect la bun sfârşit şi, pe parcurs, învăţaţi, consolidaţi, vă îmbunătăţiţi reacţiile şi cunoştinţele.


How the BrainZecutive SIMULATOR works:

A successful manager must know how and when to apply different theoretical concepts, how to act promptly in a limit situation and to take into account all the variables of a project.

Our simulator is designed to transform reality into a dynamic exercise. You will coordinate a team, you will have to deal with demanding customers, with insistent superiors, with phone calls, emails, assistant managers ... everything you find or will find at a workplace. The good part is that you only practice, your losses are fictitious, but the wins are real: you take a project to completion and, in that process, you learn, strengthen your reactions and improve your knowledge.

Scenarii variate:

Pentru că fiecare proiect ridică o serie de probleme specifice domeniului în care se află, suntem implicați într-un demers de dezvoltare a mai multor scenarii, menite să surprindă aceste situații caracteristice. Puteți, așadar, să alegeți scenariile în funcție de domeniul în care acestea se află.

Various Scenarios:

Because each project raises a number of specific issues based on the field it comes from, we are engaged in developing several scenarios designed to capture these characteristic situations. You can, therefore, choose the type of simulation you want to run, depending on your field of work.

Contextul este important:

La începutul simulării veţi primi o temă şi o descriere a contextului în care vă aflaţi. Trebuie să citiţi cu atenţie şi să vă însuşiţi rolul pe care l-aţi primit.

Context is important:

At the beginning of the simulation you will receive a theme and a description of the context in which you have to work. You must read it carefully and appropriate the role that you have received.

Indicatori de performanţă variabili:

Acţiunile dumneavoastră sunt cuantificate într-o serie de parametri care se modifică pe parcurs. Nu puteţi duce la bun sfârşit un proiect bazându-vă pe un singur criteriu. Trebuie să-i mulţumiţi pe toţi cei implicaţi. Atingerea unor valori critice pentru aceşti indicatori duce la eşuarea proiectului şi deci la încheierea simulării.

Variable performance indicators:

Your actions are quantified in a number of performance indicators whose condition changes over time. You can’t carry out a project relying on a single criteria, you have to satisfy everyone involved. Achieving critical values for these indicators leads to project failure and thus the end of the simulation.

Alegeri rapide:

Pe parcursul simulatorului veți fi puși în situația de a lua anumite decizii, ca în viaţa reală: să angajati sau să colaborati cu cineva, să apelaţi la anumiţi furnizori. Fiecare alegere va influența într-un mod specific evoluția proiectului, iar dumneavoastră puteți opta pentru o anumită variantă, în funcție de interesul pe care îl aveți, fie că vorbim de timp, bani sau satisfacția clientului. Nu există răspunsuri corecte sau greșite, există doar alegeri care favorizează sau defavorizează o dimensiune a proiectului.

Quick decisions:

During the simulation you will have to make certain decisions, just like in real life: hiring or firing someone, working with certain suppliers. Each choice will influence in a specific way the development of the project. There is no right or wrong answers, there are only options that affect specific entities, depending on the interest that you have, wether it’s time, money or customer satisfaction.

Situații la limită, ritm alert:

Simularea se desfăşoară contra cronometru, cerând luarea unei decizii cât mai rapide, la fel ca în managementul din viaţa reală. Fiecare întrebare are o limită de timp asociată, care, dacă nu este respectată, va influenţa negativ toţi parametrii.

Critical situations, fast reaction:

Every decision has to be made under time pressure, for each one there will be a deadline. If dont't meet the time limit, all the parameters will be affected in a negative way

Interacțiune cu personaje complexe și stakeholderi dificili:

Veţi avea posibilitatea să interacţionaţi cu anumite personaje, cu un şef interesat doar de câştig, cu un client dornic să primească totul cât mai repede, toate aceste elemente fiind descrise pe parcursul simulării şi, în funcţie de ele, unele răspunsuri la întrebări vor fi mai potrivite pentru situaţia în cauză.

Complex characters and difficult stakeholders:

You'll have to interact with certain characters, with a boss only interested in financial wins, with a demanding client and lazy workers and the evolution of the project depends on the way you decide to approach each situation.

Mobilitate:

Pentru ca simularea să fie cât mai apropiată de realitate, mediul în care vă desfășurați activitatea este format dintr-o serie de spații prin care trebuie să vă plimbaţi pentru a interacţiona cu personajele: săli de conferințe, birouri, curtea exterioară etc.

Mobility:

Because the simulation needs to be close to reality, the environment in which you work consists of a series of spaces through which you have to walk around, in order to interact with other characters: conference rooms, offices, courtyard etc.

Situații inspirate din viața reală, probleme des întâlnite în meseria de manager de proiect:

Scenariile pe care le-am dezvoltat pentru dumneavoastră sunt toate inspirate din situaţii reale prin care unul din noi a trecut. Am luat contextul particular şi i-am dezbătut toate aspectele, luând în considerare standardele PMBoK şi părerile altor manageri de proiect, până când am căzut de acord care sunt cele mai plauzibile soluţii. Răspunsurile sunt concepute în aşa fel încât să îmbunătăţească sau să scadă anumiţi parametri dar nu există neapătrat un singur răspuns bun, aşa cum în viaţa reală, nu există întotdeauna un răspuns corect.

Real life situations, problems frequently ecountered in a manager position:

The scenarios we developed for you are all inspired by real-life situations that one of us has been through. So we took that particular context and debated all it's aspects, taking into account PM standards like PMBoK and other project managers' opinions on the matter, until we could agree what were the most plausible solutions. The answers are conceived in such a way that they will affect certain parameters in a positive or negative way, but without there being necessarily one right answer.

Soluţii ajutătoare:

În cazul în care sunteți nehotărât și aveți nevoie de un indiciu, există posibilitatea de a consulta statistici cu răspunsurile celorlalți utilizatori ai aplicației. Acest ajutor este valabil pentru oricare trei întrebări.

Helpful solutions:

If you have problems in deciding what to do and you need a hint, it is possible to see the responses of other users of the application, in the form of useful statistics. This aid is available for three questions

Feedback:

Alegerea unei rezolvări va determina modificarea parametrilor şi va avea un feedback instantaneu de la Consultatul personal. Pe întreg parcursul scenariului vor fi afişaţi parametrii şi starea lor, iar la final va exista un feedback general.

Feedback:

Chosing an answer will cause the parameters to modify and will generate instant feedback from your personal Consultant. Throughout the entire scenario the performance indicators will be shown and you will get feedback for every one of them at the end of the scenario.

Evaluare:

Odată cu finalizarea proiectului, veți avea posibilitatea să vă evaluați performanța din mai multe puncte de vedere:

  • studierea indicatorilor la finalul proiectului
  • studierea evoluției prin salvarea istoricului activității dumneavoastră

Evaluation:

Once the project is completed, you will be able to evaluate the performance in several ways:

  • analysing the performance indicators at the end of the project
  • Studying your evolution by saving your work history

Copyright © BrainZecutive.com 2013
Toate drepturile rezervate

Copyright © BrainZecutive.com 2013
All rights reserved