Login Inregistreaza-teSign Up Language
sst Gear up to perform

Testele BrainZecutive

Cerinţa pentru un manager de proiect certificat este tot mai prezentă şi devine obligatorie atunci când miza este cea a unor proiecte complexe, cu participare internaţională, proiecte care reprezintă provocări tehnologice sau manageriale, proiecte care au miză strategică, care mobilizează resurse importante şi au bugete mari, proiecte care se desfăşoară în locaţii multiple.


BrainZecutive Tests

There is an increasing demand for certified project managers and the certification becomes mandatory when stakes are high within complex or international projects, which throw at you challenges both technological and managerial, projects with a strategic stake that mobilise important resources and have big budgets, projects that take place in multplite locations.

Experiență similară cu atmosferă de la examen

Structura aplicației este similară cu ceea ce veți întâlni la testare. Este important să intrați în atmosfera de examen, să vă creați un mod de lucru eficient, să vă construiți o strategie de rezolvare a testelor care să vă scoată în evidență punctele tari, urmând ca la examen să vă concentrați doar pe informație, doar pe tematică. Tocmai de acees vă oferim posibilitatea de a genera o simulare de examen.

Experience very similar to a real exam

The structure of the application is veri similar to what you will encounter when you take the exam. It is important that you get into "exam mode", that you establish an efficient way of working, that you build a strategy to solving tests that emphasizes your strong points, so that when you take the exam you can concentrate only on the information. This is why we offer the posibility to generate an exam simulation.

Teste scurte

Puteti alege intre teste scurte ce contin 20 de intrebari specifice unei anumite Arii de cunostinte, a unui Grup de Procese specific, intrebari teorectice sau intrebari de tipul cross-cutting knoledge and skilss, folosite in multiple domenii. Nu exista limita de timp pentru alegerea unui raspuns si, astfel, va recomandam sa cititi cu atentie feedback-ul oferit de tutorele online, incercand sa intelegeti si sa asimilati explicatiile primite. Acest lucru este si mai important atunci cand nu ati raspuns corect la intrebare sau cand raspunsul corect este cel neasteptat, la care nici nu v-ati gandit. In acest fel, veti putea intelege cel mai eficient modul de abordare al PMI.

Short Tests

You can select between short tests containing 20 questions specific to a chosen Knowledge Area, a certain Process Group, theoretical questions or questions related to cross-cutting knowledge and skills used in multiple domains. There is no time limit for chosing an answer and that is why we recommend you carefully read the feedback from the online tutor, trying to understand his explanations. Especially when you didn't provide the correct answer. And especially when the correct answer is unexpected! This is the best situation when you understand PMI's approach!

Certificare cu largă acoperire internațională

Testele BrainZecutive sunt menite să vă ajute în antrenarea pentru examenul de certificare ca Manager de proiect, oferit de către PMI. Programul certifică atât experienţa profesională în domeniu, cât şi cunoştinţele în project management şi are cea mai largă acoperire internaţională. Sistemul de certificare a competenţelor şi experienţei profesionale este ISO 9001, fapt care asigură respectarea unor criterii obiective pentru evaluare.

Internationally renowned certification

The BrainZecutive tests are meant to help you train for the PMI project manager certifiation exam. The program certifies both professional experience in the field and project management knowledge and it has the widest international recognition. The certification system is according to the ISO 9001 standards, which assure objective criteria for evaluation.

Aplicație on-line cu experiență

BrainZecutive este o aplicație care vă sprijină în pregătirea examenului on-line de certificare. Este concepută pe baza experienței acumulate în programe de training de management de proiect oferite pentru peste 6.000 de persoane, din toate industriile și domeniile de activitate.

Experienced on-line app

BrainZecutive is an application that helps you prepare for the online certification exam. It is designed according to our experience gained in project management training programs offered to over 6,000 people, from all industries and sectors.

Întrebări adaptate după cea mai recentă versiune PMBOK®

Suntem mereu dornici să fim în pas cu cele mai noi standarde ale Managementului de Proiect și ținem cont de schimbările survenite în tematică sau în teorie. Astfel, întrebările sunt concepute pe baza PMBOK® Guide Fifth Edition, cea mai recentă versiune a acestui ghid.

Questions according to the latest PMBOK®

We are eager to be in trend with the latest PM standards and we keep track of the changes that take place in the theoretical part. This is why our questions are designed based on the latest version of the PMI guide, PMBOK® Guide Fifth Edition.

Exersați cât mai mult

Pentru că știm cât de importantă este exersarea în pregătirea pentru certificare, vă punem la dispoziție un număr mare de întrebări, care să surprindă toate problemele regăsite în PMBOK®. Rezolvarea unui volum cât mai mare de teste, vă ajută să vă familiarizați cu teoria și cu modul în care decurge examenul în sine.

Practice, practice, practice!

Because we know how important practice is when preparing for an exam, we provide you with over 1,000 questions, that will catch all problems and aspects that you can come across in PMBOK®. Solving a large number of tests will hellp you become more familiar with the theoretical aspects and with the way the exam itself takes place.

Rezolvarea testelor BrainZecutive vă oferă

Cunoștințele necesare pentru abordarea cu succes a examenului de certificare

Familiarizarea cu specificul examenului prin teste și simulare de examen

Întelegerea abordării standardului american PMI în managementul proiectelor, a definițiilor, terminologiei și acronimelor specifice PMI

Cunoștințele necesare despre procesele de inițiere, planificare, execuție, control, monitorizare și închidere a proiectului

O structurare a modului în care să monitorizați, controlați și raportați costul, timpul și nivelul de calitate/performanță necesar pentru atingerea obiectivelor proiectului

Întelegerea modului în care puteți să vă imbunatatiti abilitățile necesare pentru realizarea livrabilelor din proiect

Realizarea de conexiuni între conceptele, tehnicile, instrumentele și ideile prezentate și realitatea de zi cu zi a proiectelor

Solving the BrainZecutive tests provides you with:

The necessary knowledge to approach the exam succesfully

Familiarizing yourself with the specifics of the exam through tests and the exam simulation

Understanding of the PMI approach to project management, definitions, terminology and acronyms that are specific to this

All the knowldege you need about the initiation, planning, execution, control, monitoring and closing processes

A structure for the way to monitor, control and report cost, time and quality/performance levels necessary for achieving the project objectives.

Understanding of the way in which you can improve your skills necessary for obtaining the deliverables

Creating connections between concepts, techniques, instruments and ideas presented and the day-to-day reality of project management

Profilul utilizatorului BrainZecutive

Bogată experiență profesională

Practician în managementul de proiect

Experiență consistentă în managementul de proiect

Implicare în activităti profesionale de management de proiect: training, consultanță, coaching.

Participare la derularea unor proiecte sau activare în arii conexe managementului de proiect

The common BrainZecutive user

Rich professional experience

Project management practitioner

Project management experience

Envolved in professional project management activities: training, consultancy, coaching

Taking part in projects or fields related to project management

Scopul utilizatorului BrainZecutive

Dobândirea unei recunoașteri formale a cunostințelor și abilităților personale de către comunitatea profesionaă internațională

Dorința unui salt calitativ în profesie

Obținerea unui nou statut profesional prin certificarile internaționale

Înțelegerea modului de aplicare a standardului PMI în project management

Situarea în elita profesională a managerilor de proiect

What the commoun BrainZecutive user wants

Obtaining a formal recognition of their knowledge and personal skills from the professional international community

A qualitative leap in their profession

Obtaining a new professional status through international certifications

Understanding how the PMI standard applies in day-to-day projects

Being part of the PM elite

Copyright © BrainZecutive.com 2013
Toate drepturile rezervate

Copyright © BrainZecutive.com 2013
All rights reserved